de ce nu ești încă bogat?

"Bogația nu se masoara in altceva decât in cantitatea de timp pe care ți-o poți petrece așa cum îți dorești, utilizand resurse.

De-a lungul întregii noastre existențe ne folosim timpul pentru a transforma natura, a crea bunuri și servicii, destinate autoconsumului și schimbului. Prin urmare, “banii” nu pot fi altceva decât echivalentul si reprezentarea surplusului, economisirii, capitalului, a resurselor ce rămân după autoconsum la dispozitia tuturor celor vii.

Implicit, cea mai potrivită monedă - ca instrument de masurare, tezaurizare si de schimb - este chiar "timpul".

Din pacate, monedele "fiat" sunt produse in exces, fara cost, fara acoperire si sunt distribuite arbitrar, generand polarizare si scaderea permanenta a puterii de cumparare a economiilor oamenilor, obligandu-i pe majoritatea acestora la o permanenta munca si la o perpetua asumare de riscuri, fara sansa capitalizarii, ceea ce este incorect din perspectiva etica si nu numai.

Omul (cu timpul sau) este si un scop in sine al activitatii economice, nu doar un factor / mijloc de productie.


Conceptul de “venit universal necondiționat” (“universal basic income”), în măsura în care este implementat în cadrul actualului sistem monetar (“fiat”, fără acoperire), nu reprezintă altceva decât un stimulent pentru lene, pentru scăderea producției, pentru inflație, generând diminuarea productivității și creșterea prețurilor, toate în dezavantajul cetățenilor harnici și cumpătați.
Însă, în Banca de Minute, conceptul este implementat corect, echitabil, obiectiv. Aceasta "reprezentare monetara a timpului" si "lichidizare a resurselor", reprezinta și baza unui sistem monetar “complementar” sau “alternativ”, de echilibru, unul al ordinii (nu al dezordinii) monetare. Chiar și la nivel global, nu doar comunitar sau național." - Octavian Bădescu

problemele actualului sistem monetar
ce înseamnă
“monetizarea timpului”
și ce este
“MINUTUL CONVERTIBIL”?
condiții pentru un venit universal necondiționat (UBI) corect arhitecturat
cum funcționează corect
VUN (UBI)?
beneficiile
monetizării timpului
“Măsura comună a tuturor valorilor este Omul.
Oamenii vor avea garanția valorizării de către societate a propriilor vieți, doar în măsura în care fiecare om în parte ar fi, prin însăși existența sa, generator exclusiv de masă monetară, permanent și în egală măsură cu ceilalți oameni.
Omul trebuie să valoreze mereu pentru ceilalți mai mult viu decât mort.”

Octavian Bădescu
ce înseamnă “monetizarea timpului” și ce este “minutul convertibil”?
Modelul are la bază posibilitatea fiecărei persoane interesată în a participa la acest sistem, de a i se evidenția într-un cont personal acumularea de reprezentare monetară a timpului în care traieste, face "schimb de utilitate" cu alti oameni și constă în libertatea oamenilor de a se angaja în schimburi economice pe baza disponibilităților din cont, totalul masei monetare de minute convertibile fiind determinat si distribuit exclusiv obiectiv si echitabil.
ce înseamnă “monetizarea timpului” și ce este “minutul convertibil”?
ce înseamnă “monetizarea timpului” și ce este “minutul convertibil”?
MM = suma maselor monetare individuale = ANC = bogația, reprezentarea averii nete a comunității
exemplu de
calcul
al MASEI MONETARE
Un bebeluș de o zi va avea disponibil în cont
1.440 MIN

Un copil în vârstă de 1 an ar putea avea în cont cca.
526.000 MIN

O persoană în vârstă de 80 de ani ar putea avea în cont cca.
42.000.000 MIN
cum afli câți bani ai?
cum afli câți bani ai?
devii membru al comunității
Îți creezi cont pe site și poți afla zilnic câte "minute convertibile" deții. Vei putea primi si transfera MIN, tranzacționand cu ceilalti membri din comunitate.
cum afli câți bani ai?
actualizarea zilnică a disponibilului din cont
Pe baza fondurilor inițiale, a acumulărilor automate zilnice și a schimburilor cu ceilalți membri ai comunității, afli permanent cate "minute convertibile" ai.
cum afli câți bani ai?
poți tranzacționa cu ceilalți membri
Banii sunt o marfă. Dacă două părți acceptă să facă o tranzacție evaluată în "minute convertibile", schimbul poate avea loc.
Află câți bani reali ai și tranzacționează cu ei!
REPREZENTAREA MONETARA A TIMPULUI: un ideal mijloc de schimb
beneficiile monetizării timpului
Dreptate, echitate, stabilitate, echilibru, toate percepute ca atare, detensionarea tensiunilor sociale
Stimularea natalității, de fapt neinhibarea acesteia prin constrângeri economice
Lipsa necesității unui sistem obligatoriu de pensii, alocatii sau contributii
Maximizarea egalității de șanse a tuturor indivizilor participanți la sistem, indiferent de locul, timpul și familiile în care se nasc
Lichidizarea întregului capital, inclusiv natural, existent pe pământ
Minimizarea ciclurilor economice, a crizelor generate monetar
Rezolvarea problemei datoriilor și a efectelor negative aferente
Minimizarea conflictelor sociale, generata de perceptia echitatii
Minimizarea războaielor, în condițiile minimizării șanselor de finanțare semnificativă a acestora
Maximizarea eficienței în alocarea resurselor, conform principiului subsidiarității
Eliminarea risipei, minimizarea consumului de resurse naturale și de timp de muncă
Limitarea polarizării persoanelor juridice și fizice
Democrație reală, cu resursele financiare aflate în posesia și la dispoziția indivizilor
Dispariția tentației naturale din actualul sistem de a elimina membrii slab neproductivi ai societății
Libertate individuală și responsabilitate financiara
Minimizarea alocărilor arbitrare (alocații, subvenții șamd)
Creșterea competiției bazate pe criteriul utilității, creșterea calității și a durabilității produselor, minimizarea prețurilor
Deplasarea de la o economie de consum la una bazată pe economisire
Decuplarea veniturilor firmelor, comunităților și statului de necesitatea creșterii nelimitate a consumului conform dorințelor, nu potrivit nevoilor.
Legatură directă între avere (capacitatea de a consuma în viitor fără a-ți folosi timpul conform voinței altora) și economisirea resurselor
Maximizarea timpului utilizat conform propriilor dorințe
Recompensarea corectă a celor care produc ceva util și rezistent, descurajarea consumismului
Rearhitecturarea instituțională și administrativ-teritorială se va face natural, centrată în jurul alocării individuale a monedei, care exprimă voința cetățenilor
Păstrarea puterii de cumpărare a banilor, a valorii timpului muncit și a economiilor
Măsura bogației individuale și colective va fi proporțională cu masa monetara (MM), cu economisirea capitalizată în timp
Limitarea expansiunii monetare, evoluția masei monetare proporțională cu evoluția stocului mondial de timp și raportarea capitalului existent al comunității la totalul masei monetare a acesteia
Minimizarea costurilor producției de bani
Reevaluarea rolului băncilor centrale și comerciale, diminuarea importanței acestora
Inutilitatea actualelor sisteme resursofage de asistență socială
Dispariția problematicilor legate de “salariul minim”
Minimizarea problematicii stabilirii și colectării impozitelor, aceasta făcându-se echitabil și direct “de la sursă”
Eliberarea unor semnificative resurse de timp, abilități și cunoaștere, rămase la dispoziția în special a angajaților din sistemul public, cu posibilități de realocare a acestora, în funcție de propria voință, fără pericolul dispariției resurselor financiare
Apariția unui sistem bancar “de echilibru”, oricare “agregator de comunitate” putând forma o bancă, resursele fiind însă limitate la stocul de timp al comunității și la condiționarea unicității CNP-ului și a resurselor disponibile ale sale
Creșterea puterii și responsabilității individuale, fiecare persoană având posibilitatea de a-și stabili atât “prețul timpului” (împreună cu abilitățile, competențele și capitalul fizic deținut), pe o piață liberă, cât și timpul, destinația și prețul (dobânda) resurselor pe care le indisponibilizează (amânarea consumului) și le riscă, dezvoltarea noilor proiecte antreprenoriale sau dezvoltarea infrastructurii societății fiind limitată la și condiționată de acestea, prețurile urmând a evolua, stabil, în consecință.
Eliberarea statului, comunitatilor, persoanelor fizice si juridice mici si medii de dependenta fata de sistemul bancar si de marile companii, oamenii devenind unici generatori si distribuitori de moneda, gradual si echitabil, pe tot parcursul vietii lor